contact
Linxx logo
KUN logo
Er is meer dan de dominante managementideologie

Organiseer en richt het werk in zodat het past

Benut de werknemer in zijn volle potentieel

Een organisatie wordt gewoonlijk vanuit het managementperspectief belicht. Er wordt veel onderzoek gedaan voor het management, maar er wordt weinig kritisch-evaluatief onderzoek gedaan over managementpraktijken. In de normatieve bedrijfskunde wordt een organisatie voorgesteld als een unitaristisch systeem waarin de menselijke radertjes keurig in elkaar haken om de doelstellingen (die voor iedereen hetzelfde zijn) te behalen. Succes is dan een eenduidig gegeven. Een pluralistische visie op organisaties, waarin diversiteit en macht bestaan, belangen op elkaar moeten worden afgestemd en waar uitkomsten niet voorspelbaar zijn, geeft een veel boeiender beeld van een organisatie.

Het doel van de leergang Werknemerskunde is om in het bestek van 6 modulen een verdieping te geven op de thema's die belangrijk zijn voor iedereen die de werknemer als een volwaardig stakeholder in de organisatie van werk ziet. De leergang redeneert vanuit het perspectief van de werknemer als antwoord en aanvulling op het instrumentele perspectief van de bedrijfskundige managementaandacht. De leergang is ontwikkeld door organisatie-adviesbureau Linxx en ABK Radboud Universiteit Nijmegen en past in een breder onderzoeksprogramma over het thema werknemerskunde. De leergang wordt in 2012 voor de zevende keer aangeboden.